Pon - Sob: 7:00-18:00

Słownik geodezyjny

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokument pozwalający określić szczegółowe cechy danej nieruchomości oraz dane jej właściciela. Może być potrzebny m.in. przy kredycie hipotecznym lub w momencie, gdy chcemy dokonać wpisu do księgi wieczystej. Do czego jeszcze może być potrzebny? Gdzie można go uzyskać? Jakie informacje zawiera? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

uprawnienia geodety

Uprawnienia niezbędne w zawodzie geodety

Zawód geodety czy kartografa wymagają fachowej wiedzy i umiejętności pozwalających na poprawne i zgodne z przepisami mierzenie gruntów. Ten fach obejmuje oprócz pomiarów także inne czynności związane z gruntami i wymaga pod tym kątem precyzyjnych uprawnień. Aby samodzielnie wykonywać zadania geodety, potrzebujemy specjalistycznych uprawnień zawodowych nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju.

kamień graniczny

Znak graniczny a znak geodezyjny

Wielu z nas bardzo dobrze kojarzy geodezję. Ta dziedzina nauki najczęściej łączona jest z mierzeniem powierzchni, wyznaczaniem terenu oraz ustalaniem granic. Do pracy nad ostatnim z wymienionych zagadnień używa się zazwyczaj znaków granicznych. Nie każdy jednak wie, że istnieje również inny rodzaj oznakowania terenu w postaci znaków geodezyjnych. Jaka jest między nimi różnica? W jaki […]

Czym jest grawimetria geodezyjna

Geodezja to najprościej mówiąc, dział nauki zajmujący się mierzeniem ziemi. Odpowiednie określenie wielu punktów na jej powierzchni wymaga niebywałej precyzji i umiejętności. Geodeci robią to na wiele różnych sposobów, korzystając przy tym z najnowocześniejszych technologii. Dziś jednym z najbardziej przydatnych typów badań jest wykonywanie pomiarów grawimetrycznych, które pozwalają z niezwykłą precyzją umiejscowić dane miejsce. W […]

mapa

Czym zajmuje się kartometria

Przykładami zadań jakimi może zająć się geodeta są sporządzanie map i pomiary odległości. Aby to robić musi poznać jeden z działów kartografii i miernictwa, czyli kartometrię. To dzięki jej zasadom możemy dokładnie określić odległości między różnego rodzaju obiektami jakie znajdują się na mapach. W zależności od rodzaju rysunku czy siatki mogą być to rzeki, budynki […]

geodeta w pracy

Geodeta – kim jest i czym się zajmuje

Praca geodety (potocznie zwanego też mierniczym) kojarzy się przede wszystkim z pomiarami na budowie oraz mierzeniem granic działek budowlanych. Choć to dobre skojarzenie, to prace geodezyjne są o wiele bardziej różnorodne i nie każdy może je wykonywać. Kim jest geodeta, czym się zajmuje i jak nim zostać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym […]

Projekty geodezyjne

Geodezja, poza wykonywaniem prac typowo terenowych mających na celu mierzenie określonych terenów, odchyleń, równości i nierówności gruntowych, jest także pracą administracyjno-biurową, która polega na tworzeniu fachowej dokumentacji pomiarowej, i nanoszeniu zmian określonych podczas zajęć w terenie na aktualne mapy. Bez profesjonalnie opracowanej dokumentacji, żadne prace geodezyjne nie miałyby racji bytu, dlatego tak ważne jest, aby […]

Urządzenia geodezyjne

W zależności od konkretnych prac i planowanych inwestycji budowlanych czy projektowych, geodeta będzie potrzebował do sprawnego wykonania zlecenia odpowiednich urządzeń geodezyjnych. Jeśli wziąć pod uwagę technologię dokonywanych pomiarów, to podstawowym sprzętem geodezyjnym będą po pierwsze tachimetry pozwalające na pomiar na lustro i folię dalmierczą, oraz tachimetry bezlustrowe. Trzeci typ tachimetrów używanych przy pomiarach geodezyjnych to […]

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.