Pon - Sob: 7:00-18:00

Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne są głównymi czynnościami wykonywanymi przez geodetów. Prowadzą do wytworzenia map oraz opracowań kartograficznych. W trakcie wykonywania pomiarów wykorzystywane są następujące narzędzia: dalmierz, taśma, ruletka, szpilki i tyczki miernicze, tachimetry, niwelatory, trójkąty i węgielnice.

Jeśli chodzi o podział pomiarów geodezyjnych, to zazwyczaj stosuje się kryterium osi pomiaru i na tej podstawie dzieli się je na pomiary wysokościowe (pionowe), pomiary sytuacyjne (poziome) oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

Efektem ppmiarów sytuacyjnych jest określenie dokładnego rozmieszczenia obiektów na danym terenie. Z kolei pomiary wysokościowe nazywane są też pomiarami niwelacyjnymi i przeprowadzamy je w celu przedstawienia na mapie ukształtowania terenu. Wysokość punktów terenu (rzędnych) ustala się w względemu ustalonego punktu odniesienia. Do wykonywania tego typu pomiarów niezbędny jest tachimetr lub niwelator. Tachimetr (optyczny lub laserowy) jest również wykorzystywany przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjno-wyokościowych, których efektem jest wyznaczenie dokładnego położenia określonych punktów w płaszczyźnie, wraz z podaniem ich wysokości. W ten sposób powstaje mapa sytuacyjno-wysokościowa, używana przy realizacji przedsięwzięc budowlanych.

W katalogu naszych usług z zakresu pomiarów geodezyjnych znajdują się:

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • mapy sporządzone do celów projektowych,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • wytyczenia projektu budowlanego,
 • pomiar deformacji i przemieszczeń,
 • pomiar osiadania,
 • inwentaryzacja powykonawcza inwestycji,
 • osnowy geodezyjne,
 • profile terenu (podłużne i poprzeczne),
 • pomiary objętości mas sypkich (w tym gruntu),
 • ustalanie granic ewidencyjnych,
 • sporządzanie map do celów prawnych,
 • sporządzanie map tematycznych prezentujących informacje adekwatnie do realizowanego celu.

Prosto z naszego geodezyjnego bloga

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.