Pon - Sob: 7:00-18:00

Słownik geodezyjny

Zawód: geodeta

Zawodowy geodeta to profesja, która jest dzisiaj niezwykle popularna i w której stosunkowo łatwo znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Geodeci pracują przy planowaniu i miernictwie inwestycji budowlanych w początkowej fazie ich realizacji, zajmują się pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, dzięki którym ostateczne realizacje projektowe i budowlane mogą przebiegać sprawnie, szybko i bezpiecznie, tworzą także pomiary podstawowe niezbędne przy urządzaniu […]

Rodzaje prac geodezyjnych

Szczegółowy zakres prac geodezyjnych, czyli wszelkich działań związanych z pomiarem ziemi, gruntów oraz odkształceń budowli określa polskim prawem ustawa o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Wyszczególnia ona podstawowe prace geodezyjne, które w ramach odpowiednich uprawnień mogą wykonywać geodeci. Do grupy tych obowiązków zalicza się planowanie i wykonywanie pomiarów zarówno małych, jak i wielkoobszarowych gruntów, w tym […]

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.