Projekty geodezyjne

Geodezja, poza wykonywaniem prac typowo terenowych mających na celu mierzenie określonych terenów, odchyleń, równości i nierówności gruntowych, jest także pracą administracyjno-biurową, która polega na tworzeniu fachowej dokumentacji pomiarowej, i nanoszeniu zmian określonych podczas zajęć w terenie na aktualne mapy.

Bez profesjonalnie opracowanej dokumentacji, żadne prace geodezyjne nie miałyby racji bytu, dlatego tak ważne jest, aby po każdych pomiarach dokonanych w terenie nanieść określone zmiany na aktach inwestycji, jakie w miejscu mierzenia mają być realizowane, oraz bezpośrednio na mapach geodezyjnych. Jeśli projekty geodezyjne są prowadzone sprawnie, sama realizacja określonych działań w terenie, urządzanie terenów rolnych i leśnych, czy szacowanie nieruchomości może odbywać się bez zakłóceń.

Podstawowe informacje, jakie nanoszone są na projektach geodezyjnych to między innymi dane dotyczące przebiegu nowych na danym terenie instalacji, podpięć i podłączeń, ciągów kanalizacyjnych i elektrycznych itp. Dzięki takim projektom biura geodezyjnego każdy grunt łatwo rozpoznać, znajdując w nim określone usterki i przerwy technicznego działania danych urządzeń, czy choćby zdecydować, jaka inwestycja może być na danym gruncie postawiona, a jaka nie.

Dokumentacja geodezyjna sporządzana do celów prawnych i budowlanych pozwala też szybko rozstrzygnąć spory dotyczące sposobu użytkowania danego gruntu rolnego, czy nieruchomości.

projekty geodezyjne