Pon - Sob: 7:00-18:00

Projekty geodezyjne

Geodezja, poza wykonywaniem prac typowo terenowych mających na celu mierzenie określonych terenów, odchyleń, równości i nierówności gruntowych, jest także pracą administracyjno-biurową, która polega na tworzeniu fachowej dokumentacji pomiarowej, i nanoszeniu zmian określonych podczas zajęć w terenie na aktualne mapy.

Bez profesjonalnie opracowanej dokumentacji, żadne prace geodezyjne nie miałyby racji bytu, dlatego tak ważne jest, aby po każdych pomiarach dokonanych w terenie nanieść określone zmiany na aktach inwestycji, jakie w miejscu mierzenia mają być realizowane, oraz bezpośrednio na mapach geodezyjnych. Jeśli projekty geodezyjne są prowadzone sprawnie, sama realizacja określonych działań w terenie, urządzanie terenów rolnych i leśnych, czy szacowanie nieruchomości może odbywać się bez zakłóceń.

Podstawowe informacje, jakie nanoszone są na projektach geodezyjnych to między innymi dane dotyczące przebiegu nowych na danym terenie instalacji, podpięć i podłączeń, ciągów kanalizacyjnych i elektrycznych itp. Dzięki takim projektom biura geodezyjnego każdy grunt łatwo rozpoznać, znajdując w nim określone usterki i przerwy technicznego działania danych urządzeń, czy choćby zdecydować, jaka inwestycja może być na danym gruncie postawiona, a jaka nie.

Dokumentacja geodezyjna sporządzana do celów prawnych i budowlanych pozwala też szybko rozstrzygnąć spory dotyczące sposobu użytkowania danego gruntu rolnego, czy nieruchomości.

Artykuł powstał we współpracy nowe domy Warszawa, nowe mieszkania Poznań oraz Mieszkania Gdynia.

Dodaj swój komentarzTwoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.