Wprowadzenie

Serwis poświęcony jest zagadnieniom związanym z różnego rodzaju pracami geodezyjnymi. Na wstępie zapoznasz się z ich rodzajami (m.in.. planowanie i wykonanie pomiarów, obliczenia i sporządzanie dokumentacji geodezyjnej), a następnie dowiesz się jak zdobyć uprawnienia geodezyjne poprzez odbycie praktyk zawodowych i zdanie trudnego egzaminu.

Oddzielny artykuł poświęcony został charakterystyce zawodu geodety. Praca geodety wymaga posługiwania się specjalistycznymi urządzeniami do pomiarów, które zostały opisane w dziale „Urządzenia geodezyjne”, a są nimi m.in. dalmierze, tachimetry i niwelatory.

Informacje, jakie znajdziesz w serwisie geodezja.edu.pl pozwolą Ci zapoznać się wstępnie z zakresem i formą pracy wykonywaną przez geodetów. Jeśli masz do nas jakieś pytania, skorzystaj z formularza na stronie.