Pon - Sob: 7:00-18:00

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokument pozwalający określić szczegółowe cechy danej nieruchomości oraz dane jej właściciela. Może być potrzebny m.in. przy kredycie hipotecznym lub w momencie, gdy chcemy dokonać wpisu do księgi wieczystej. Do czego jeszcze może być potrzebny? Gdzie można go uzyskać? Jakie informacje zawiera? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Czy jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i kiedy może być potrzebny?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokument, który zawiera zestawienie tabelaryczne informacji o dotyczących danej działki, budynku czy lokalu. Dokumenty te pozwalają zatem zidentyfikować daną nieruchomość oraz pozyskać na jej temat więcej danych. Dokładnie zagadnienie to opisane jest w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Najczęściej wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów składają osoby chcące założyć księgę wieczystą. Wypis i wyrys będzie również w takich sytuacjach, jak nabycie nieruchomości lub jej sprzedaż czy przy sporządzaniu operatu szacunkowego nieruchomości.

Jakie informacje są w nim zawarte?

W zależności od wersji wypis i wyrys z rejestru budynków może zawierać podstawowe bądź szczegółowe informacje. W wypisie z rejestru gruntów znajdziemy m.in. informacje o dokładnym położeniu nieruchomości, opis użytku gruntowego, numer działki ewidencyjnej, numer arkusza mapy i numer księgi wieczystej bądź oznaczenie dokumentu w przypadku jej braku. Wyrys, nazywany także wyrysem z mapy ewidencyjnej zawiera natomiast dane wykazane w ewidencji gruntów i budynków w formie graficznej – za pomocą mapy. Znajdziemy w nim m.in. informacje o położeniu działki, jej kontury, rozmieszczenie budynków. Oba te dokumenty stanowią wydruki z państwowego rejestru i wymagają podpisów uprawnionych przedstawicieli organu wydającego.

Kto wydaje i kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Ewidencję gruntów i budynków prowadzi starosta powiatowy lub urząd miasta, gdy jest to miasto na prawach powiatu. Ewidencja ta jest prowadzona przez organy właściwe dla miejsca położenia konkretnej nieruchomości. Organy te są zobowiązane do aktualizacji ewidencji i utrzymywania jej w zgodności z materiałami źródłowymi. Oczywiste jest, że nie każda osoba może takie dokumenty uzyskać. Prawo do tego mają przede wszystkim osoby lub jednostki organizacyjne będące właścicielami danego gruntu czy budynku. Taki wypis mogą uzyskać też organy administracji publicznej oraz podmioty realizujące zadania zlecone przez organy administracji publicznej i operatorzy sieci, przy czym każdorazowo niezbędne jest wykazanie przez te podmioty interesu prawnego w dostępie do informacji o właścicielu nieruchomości. Finalny koszt wydania takiego dokumentu zależy od tego, ile informacji ma zawierać (wersja uproszczona czy pełna) oraz ile nieruchomości znajduje się w granicach jednego obrębu ewidencyjnego i może wynieść nawet 150 zł.

Dodaj swój komentarzTwoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.