Pon - Sob: 7:00-18:00

Mapa geodezyjna do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem, jeśli planujesz budowę domu lub budynku wielorodzinnego. Wynika to z tego, że jest koniecznym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Sporządzana jest na podstawie mapy zasadniczej, uzupełnionej przez precyzyjne pomiary dokonywane przez nas na miejscu.

Zasady tworzenia map do celów projektowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Znajdujemy tam zalecenie sporządzenia jej na kopii aktualnej mapy zasadniczej, przy czym dopuszczalne jest jej dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie. Mapa do celów projektowych powinna obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie przynajmniej 30 metrów, a jeśli konieczne jest ustanowienie strefy ochrony – to także ten dodatkowy obszar.

Jeśli chodzi o treść mapy do celów projektowych, to musi ona zawierać następujące elementy:

  • elementy treści mapy zasadniczej (łącznie z granicami działek),
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, ulice, drogi itp., zgodnie z tym, jak zostały ustalone w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • położenie zieleni wysokiej oraz pomników przyrody,
  • oznaczenie infrastruktury podziemnej (zarówno liniowej, jak i punktowej),
  • położenie pozostałych elementów wskazanych przez projektanta.

Wspomniane rozporządzenie ministra określa też minimalną skalę mapy do celów projektowych, która uzależniona jest od rodzaju i wielkości inwestycji.

Mapa do celów projektowych wymagana jest nie tylko przed rozpoczęciem inwestycji, ale także po jej zakończeniu. Służy wtedy do sporządzenia mapy inwentaryzacyjnej i dokonania odbioru budynku przez urzędnika.

Planując budowę domu, musisz pamiętać, że to inwestor ma obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich niezbędnych prac geodezyjnych przez osobę z uprawnieniami. Wynika to z art. 27a Prawa budowlanego. Istotne jest również to, iż ważność geodezyjnej mapy do celów projektowych wynosi 3 miesiące. W związku tym to właśnie tyle czasu masz na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę od momentu, gdy sporządzę dla Ciebie mapę.

Prosto z naszego geodezyjnego bloga

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.