Pon - Sob: 7:00-18:00

Czym jest mapa do celów projektowych

geodezja

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. To uszczegółowiony element mapy zasadniczej. Mapę do celów projektowych tworzy geodeta na podstawie wykonanych pomiarów działki oraz mapy wydawanej w starostwie powiatowym.

Mapa do celów projektowych jest najczęściej przygotowywana, gdy dana inwestycja (np. postawienie domu jednorodzinnego) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak jest ona sporządzana przez geodetę również podczas remontu czy rozbudowy różnych obiektów.

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie mapa do celów projektowych to mapa geodezyjna. Sporządza się ją w oparciu o mapę zasadniczą (do dostania w urzędzie).

Jeśli danej działki nie obejmuje taki dokument, to geodeta tworzy mapę do celów projektowych na podstawie mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podsumowując, bez złożenia mapy do celów projektowych nie można otrzymać pozwolenia na budowę. Dlatego jest to element, o który wraz z geodetą należy zadbać podczas kompletowania dokumentów.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jako mapa geodezyjna przedstawia projekt zagospodarowania działki i terenu, który do niej przylega (w pasie liczącym minimum 30 metrów). W przypadku działek budowlanych najczęściej jest tworzona w skali 1:500. Warto wiedzieć, że zdarza się, że skala jest ustalana przez organy, które wydają pozwolenia na budowę. Trzeba więc wcześniej zorientować się, jakie wymagania ma urząd, w którym będziemy składać dokumenty.

Elementy, które powinna zawierać mapa, to:

  • granice własności,
  • lokalizację zieleni wysokiej (drzew sięgających powyżej 2 metrów, w tym pomników przyrody),
  • linie zabudowy,
  • osie ulic i dróg (uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy),
  • oznaczenie infrastruktury podziemnej (liniowej i punktowej),
  • lokalizację innych ważnych obiektów i szczegółów (to pozostawia się ocenie projektanta).

Gdzie można uzyskać mapę do celów projektowych?

Jeśli potrzebujemy wyżej wymienionego dokumentu, należy udać się do uprawnionego w kwestiach geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych geodety.

Specjalista będzie potrzebował mapy zasadniczej, którą dla własnej działki można uzyskać w starostwie powiatowym, w wydziale geodezji i kartografii. Dodatkowo przeprowadzi naoczną inspekcję w terenie, aby móc uwzględnić na mapie, co się na nim znajduje (np. zieleń, słupy, media).

Na przygotowanie mapy czeka się od 1 do 3 miesięcy (w zależności od obłożenia pracą geodety oraz stopnia skomplikowania dokumentu), a jej ważność kończy się w ciągu 3 miesięcy od wydania.

Jeśli nie zdążymy przedłożyć dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym terminie, to mapę do celów projektowych trzeba będzie zaktualizować.

Dodaj swój komentarzTwoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.