Zawód: geodeta

Zawodowy geodeta to profesja, która jest dzisiaj niezwykle popularna i w której stosunkowo łatwo znaleźć dobrze płatne zatrudnienie.

Geodeci pracują przy planowaniu i miernictwie inwestycji budowlanych w początkowej fazie ich realizacji, zajmują się pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, dzięki którym ostateczne realizacje projektowe i budowlane mogą przebiegać sprawnie, szybko i bezpiecznie, tworzą także pomiary podstawowe niezbędne przy urządzaniu terenów rolnych oraz leśnych, a także rozgraniczają i dzielą nieruchomości sporządzając przy tym profesjonalną dokumentację do celów prawnych.

zawód geodeta

Bez dobrego geodety posiadającego specjalistyczne uprawnienia zawodowe nie byłoby praktycznie możliwe szybkie przeprowadzenie budowy nowych centrów, budynków użyteczności publicznej, dróg i autostrad, czy innych ważnych inwestycji. Współczesne potrzeby geodezyjne wymagają od techniki geodety umiejętności dokonywania pomiarów zarówno na terenach małych, o promieniu nie większym niż 15,6 km (geodezja ogólna) oraz na wielkich obszarach, o powierzchni, która dochodzić może nawet do 750 km2 uwzględniając kulistość Ziemi. Efektem działań geodety są specjalistyczne pomiary gruntów, terenów i odkształceń budowlanych, opracowania graficzne i przestrzenne, w tym profesjonalne mapy i profile terenów, oraz dokumentacja prawna.

Dopiero odbyte praktyki zawodowe i szczegółowe prace wykonane w ich zakresie, a następnie zaliczenie trudnego egzaminu pozwala zdobyć uprawnienia geodezyjne pozwalające geodecie na samodzielną pracę w terenie w ramach określonej grupy nabytych zezwoleń.