Pon - Sob: 7:00-18:00

Rodzaje prac geodezyjnych

Szczegółowy zakres prac geodezyjnych, czyli wszelkich działań związanych z pomiarem ziemi, gruntów oraz odkształceń budowli określa polskim prawem ustawa o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Wyszczególnia ona podstawowe prace geodezyjne, które w ramach odpowiednich uprawnień mogą wykonywać geodeci.

Do grupy tych obowiązków zalicza się planowanie i wykonywanie pomiarów zarówno małych, jak i wielkoobszarowych gruntów, w tym wszelkie pomiary związane ze ścisłą ewidencją gruntów, pomiary realizacyjne i obsługę inwestycji, szczegółowe miernictwo sytuacyjne i wysokościowe oraz profesjonalne pomiary tzw. osnów geodezyjnych. Poza klasycznym miernictwem w zakres prac geodezyjnych wpisują się również obliczenia geodezyjne dokonywane na podstawie zebranych wcześniej danych i pomiarów gruntów, sporządzania specyficznej dla danej sytuacji i działania dokumentacji geodezyjnej zawierającej niezbędne pomiary i obliczenia, oraz aktualizacja tych dokumentów, jeśli doszło do zmiany lub odkształceń gruntu lub budowli.

Kolejnym elementem wpisującym się w zakres prac, jakie wolno wykonywać geodetom jest tworzenie i stałe aktualizowanie dokumentacji przestrzennej, pomiary i opracowania fotogrametryczne, magnetyczne, astronomiczne i grawimetryczne. O konieczności wykonania tych ostatnich prac geodezyjnych decyduje zwykle biorąc pod uwagę szczególną sytuację lub wymagania danej inwestycji Krajowy System Informacji o Terenie. Profesjonalna geodezja stosowana jest dzisiaj przy wszelkich nowych inwestycjach budowlanych, projektowych i planistycznych.

Artykuł powstał we współpracy nowe mieszkania Kraków oraz nowe domy Gdańsk.

Dodaj swój komentarzTwoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.