Pon - Sob: 7:00-18:00

Zadania geodezji w codziennym życiu

Geodezja jest jedną z nauk, z którą możemy mieć do czynienia każdego dnia. Zadania realizowane przez geodetów wpływają na kształt naszego otoczenia, naszych domów oraz miejsc pracy. Głównym zadaniem geodezji jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie odbiorcom niezbędnych informacji o planecie.

Geodezja jest jedną z najstarszych nauk. Powstała kilka tysięcy lat temu, gdy pojawiła się potrzeba zmierzenie odległości, powierzchni gruntu lub wytyczenia drogi. Później odpowiedzialna była za przygotowanie pomiarów i map. W Polsce pierwsi geodeci zwani żerdnikami pojawili się już w średniowieczu.

Zadania geodezji

Głównym zadaniem geodetów jest wykonanie pomiarów, na podstawie których tworzone są mapy i plany. Są one potrzebne w wielu dziedzinach życia, od gospodarki po politykę. Dzięki przygotowanym przez geodetów, ale również kartografów, opracowaniom można stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego, a projekty budowlane mogą wejść w życie. Z usług geodetów przy realizacji swoich przedsięwzięć muszą korzystać niemalże wszyscy inwestorzy. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i dużych projektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, czy przemysłowych.

Wszystkie te projekty bazują na przygotowanych wcześniej mapach uwzględniających ukształtowanie terenu, a obiekty są na nie nanoszone z centymetrową dokładnością zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i z uwzględnieniem wysokości.

Geodeci niezbędni są również do wytyczenia przebiegu całej infrastruktury technicznej: nadziemnej, naziemnej i podziemnej, do której możemy zaliczyć przebieg sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, kanalizacji, wodociągów, gazociągów itp.

Planowanie przestrzeni wokół nas

Planowanie układów osiedli, centrów handlowych czy logistycznych i ich połączenia z drogami publicznymi, projektowanie budowli takich jak mosty, tunele, drogi czy szlaki kolejowe również byłoby niemożliwe bez wcześniejszych pomiarów i map przygotowanych przez geodetów.

W większej skali geodezja niezbędna jest też do określenia granic miast, gmin, województw i państw. Nauka ta dostarcza nam informacji o powierzchni i ukształtowaniu terenu. Zgromadzone dane są wykorzystywane przy ustalaniu prawa własności nieruchomości gruntowych i lokalowych, sposobu użytkowania, czy naliczaniu wysokości podatku od nieruchomości. Z danych zgromadzonych w katastrze nieruchomości korzystają również rzeczoznawcy majątkowi, określając wartość rynkową nieruchomości.

Geodeta na placu budowy

Geodeci są potrzebni nie tylko na etapie projektowania nowych obiektów. W trakcie budowy geodeta jest odpowiedzialny za właściwe wyznaczenie granic budowli w terenie, tak aby realizacja była zgodna z przygotowanymi wcześniej projektami. Posiadana wiedza, specjalistyczne narzędzia i zdobyte umiejętności wykorzystywane są również do bieżącego kontrolowania obiektu w czasie budowy. Geodeta może sprawdzać wymiary i kąty budynku oraz weryfikować, czy rosnący budynek „trzyma pion”.

Geodeci zajmują się również pomiarami istniejących budowli, kontrolując ich stan techniczny i poprawność funkcjonowanie poprzez pomiary odkształceń i przemieszczeń. Wczesne wykrycie odejścia od obowiązujących norm dla poszczególnych obiektów, pozwalają uniknąć poważnych awarii i katastrof.

Dodaj swój komentarzTwoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.