Pon - Sob: 7:00-18:00

Wycena nieruchomości – zmiana przepisów

9 września zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, które dotyczy wyceny nieruchomości. Celem tego aktu prawnego ma być wprowadzenie jednolitej praktyki wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych. Motorem napędowym do stworzenia nowych regulacji była ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz kilka innych ustaw.

Ważne zmiany po długim czasie oczekiwania

W ramach wspomnianej nowelizacji dokonano kilku istotnych zmian, m.in. zmieniono organ odpowiedzialny za wydawanie rozporządzenia z Rady Ministrów na ministra odpowiedzialnego za sprawy budownictwa, mieszkalnictwa oraz planowania przestrzennego. Autorzy nowych przepisów podkreślili, że zmiana regulacji była konieczna ze względu na jej wątpliwą przydatność przez brak jakichkolwiek zmian przez prawie 20 lat. Środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowych również zgłaszało potrzebę takiej zmiany. Prace nad nowym tekstem ustawy dobiegły końca dzięki starannemu zbadaniu przepisów rozporządzenia z 21 września 2004 r. dotyczącego wyceny nieruchomości. Analiza bieżących możliwości orzecznictwa, konsultacje z osobami zajmującymi się wyceną na co dzień oraz przeprowadzenie wielu paneli dyskusyjnych na ten temat pozwoliły zidentyfikować obszary, które wymagały uregulowania lub doprecyzowania, a także te, które budziły największe różnice, co do ich zastosowania. W rezultacie nowy ujednolicony tekst rozporządzenia oprócz przeniesienia istniejących norm prawnych wprowadza nowe procedury, a także uporządkowuje pewne niezrozumiałe dotąd kwestie.

Najważniejsze zapisy w rozporządzeniu

Wszystkie zmiany obejmują uregulowanie procedur. Jedną z najważniejszych jest skonkretyzowanie procesu określania wartości nieruchomości rolnych i leśnych. Sformułowano również zapis dotyczący wyceny ograniczonych praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny służebności. Ważną zmianą jest też uregulowanie treści operatu szacunkowego i sposobu jego podpisywania przez rzeczoznawców majątkowych oraz wyjaśnienie kwestii przeprowadzania oględzin nieruchomości. Do rozporządzenia wprowadzono też możliwość określenia wartości nieruchomości przed podziałem w sposób parametryczny, kiedy brak dostępnych danych rynkowych na ten temat. Poza tym rozszerzono procedury wyceny nieruchomości objętych prawem użytkowania wieczystego. Nowością w prawie są zmiany w metodzie wykorzystywania wskaźników szacunkowych odnośnie do gruntów przed ostateczną wyceną ich wartości rynkowej. Ponadto pewne zagadnienia zostały uporządkowane i zgrupowane, aby zwiększyć czytelność całości dokumentacji. Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 września i już następnego nabrało mocy prawnej.

Dodaj swój komentarzTwoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.