Pon - Sob: 7:00-18:00

Autor: Dariusz Kazimierski

Projekty geodezyjne

Geodezja, poza wykonywaniem prac typowo terenowych mających na celu mierzenie określonych terenów, odchyleń, równości i nierówności gruntowych, jest także pracą administracyjno-biurową, która polega na tworzeniu fachowej dokumentacji pomiarowej, i nanoszeniu zmian określonych podczas zajęć w terenie na aktualne mapy. Bez profesjonalnie opracowanej dokumentacji, żadne prace geodezyjne nie miałyby racji bytu, dlatego tak ważne jest, aby […]

Urządzenia geodezyjne

W zależności od konkretnych prac i planowanych inwestycji budowlanych czy projektowych, geodeta będzie potrzebował do sprawnego wykonania zlecenia odpowiednich urządzeń geodezyjnych. Jeśli wziąć pod uwagę technologię dokonywanych pomiarów, to podstawowym sprzętem geodezyjnym będą po pierwsze tachimetry pozwalające na pomiar na lustro i folię dalmierczą, oraz tachimetry bezlustrowe. Trzeci typ tachimetrów używanych przy pomiarach geodezyjnych to […]

Zawód: geodeta

Zawodowy geodeta to profesja, która jest dzisiaj niezwykle popularna i w której stosunkowo łatwo znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Geodeci pracują przy planowaniu i miernictwie inwestycji budowlanych w początkowej fazie ich realizacji, zajmują się pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, dzięki którym ostateczne realizacje projektowe i budowlane mogą przebiegać sprawnie, szybko i bezpiecznie, tworzą także pomiary podstawowe niezbędne przy urządzaniu […]

Rodzaje prac geodezyjnych

Szczegółowy zakres prac geodezyjnych, czyli wszelkich działań związanych z pomiarem ziemi, gruntów oraz odkształceń budowli określa polskim prawem ustawa o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Wyszczególnia ona podstawowe prace geodezyjne, które w ramach odpowiednich uprawnień mogą wykonywać geodeci. Do grupy tych obowiązków zalicza się planowanie i wykonywanie pomiarów zarówno małych, jak i wielkoobszarowych gruntów, w tym […]

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.